Workshops gaan door in alle risiconiveaus van de route kaart

Als onze workshops kunnen weer op een veilige manier doorgang vinden in alle risiconiveaus van de corona-routekaart van de overheid.

We hebben de nodige maatregelen getroffen zodat wij onze workshops verantwoord en veilig kunnen laten verlopen.

We hebben een enorme grote fabriekshal waarbij iedereen met gemak de 1,5 meter regel kan hanteren. Er zijn maximaal 30 mensen toegestaan maar wij zullen meestal met minder als de helft van het aantal toegestane personen aanwezig zijn.

In alle fases Waakzaam, Zorgelijk, Ernstig en Zeer Ernstig kunnen al onze binnen en buitenactiviteiten op een veilige manier doorgaan.

Hieronder hebben we een aantal richtlijnen opgesteld waar iedereen die deelneemt aan een workshop zicht strikt aan moet houden. Alle instructies omtrent Corona van onze medewerkers moet worden opgevolgd om alles zo goed mogelijk voor iedereen te laten verlopen. Alvast bedankt voor de medewerking en het begrip hiervoor.

Mondkapjes

Onze cursus en workshopruimte is geen publieke ruimte.

Op de website van Rijksoverheid staat het als volgt beschreven;

Besloten gebouwen: geen advies. De verplichting geldt niet voor besloten gebouwen. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld gebouwen die bedoeld zijn voor het geven van trainingen het belijden van godsdienst. Daar zijn mondkapjes niet verplicht door de overheid. Organisaties of ondernemers kunnen zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/wanneer-moet-ik-een-mondkapje-dragen

Maatregelen waar elke deelnemer zelf verantwoordelijk voor is:

 • Je komt niet naar de workshop bij 1 of meer van deze klachten:
  NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID voor jezelf en voor anderen.

  • gewone (milde) verkoudheid
  • snotteren
  • niezen
  • hoesten
  • keelpijn
  • koorts
  • Bel ons voor onze nieuwe datum, indien je ten gevolge van bovenstaande klachten echt niet kan komen.
 • Houdt 1,5 meter afstand in acht en blijf zo veel mogelijk buiten.
 • Iedere deelnemer maakt gebruik van onze wegwerp bekers voor koffie, thee en water. Frisdrank serveren wij in blik vorm.
 • Geen fysiek contact tussen individuen bij begroeting of afscheid.
 • Was je handen grondig vooraf bij binnenkomst.
 • Bij het betreden van onze workshopruimte of kantine desinfecteer je jouw handen met desinfectie gel. 

Deelnemers die een mondmasker of veiligheidsbril willen dragen, mogen dit doen. De persoon is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van deze aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Persoonlijke elektronische apparaten zoals mobiele telefoons en tablets worden niet gebruikt en blijven in de tas of jas.
 • Houd een afstand van 1,5 meter aan tijdens alle delen van de workshop of les.
 • Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door één van onze medewerkers, doet de deelnemer een stapje naar achteren.

Maatregelen voor onze medewerkers

 • De instructeur vraagt voorafgaand aan het begin van iedere workshop of er deelnemers zijn die momenteel verkouden zijn, andere klachten hebben van de luchtwegen dan wel koorts hebben. Zo zorgt de instructeur voor een laatste check om te voorkomen dat er mensen aanwezig zijn die mogelijk met het virus besmet zijn. Indien het risico is vergroot, dan kan de deelnemer alsnog niet deelnemen.
 • Instructeurs zullen de te leren technieken zo toepassen dat het directe contact tussen personen tot een minimum wordt beperkt.
 • Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door de instructeur, doet de deelnemer een stapje naar achteren.
 • De instructeur draagt zoveel mogelijk rubberen handschoenen en/of wast na het voordoen bij een student direct zijn handen.
 • De instructeur vraagt aan het eind van de les om alle persoonlijke items mee te nemen uit de ruimte en checkt of er niets is blijven liggen.
 • De instructeur ziet er op toe dat alle gladde oppervlakken die aangeraakt of gebruikt zijn na elke les worden gedesinfecteerd, inclusief tafels, stoelen en lesmateriaal enz.
 • Alle instructies omtrent Corona van onze medewerkers moet worden opgevolgd om alles zo goed mogelijk voor iedereen te laten verlopen.

Metal Skills zorgt er voor dat;

 • Indien er meerdere groepen op een dag aanwezig zijn, zullen we op verschillende tijden starten om de drukte bij binnenkomst te spreiden.
 • De veiligheidsvoorschriften die in het pand gelden zichtbaar zijn.
 • Alle deuren in het gebouw continu open staan, zodat deurhendels niet aangeraakt en waar nodig worden afgesloten door de instructeur.
 • De ruimtes waar we met elkaar in werken goed en regelmatig geventileerd worden;
 • De planning van de activiteiten en oefeningen zo is vormgegeven dat er geen onnodige persoonsbewegingen zijn.
 • Er voldoende papieren handdoekjes aanwezig zijn.
 • Er voldoende desinfecterende middelen aanwezig zijn.
 • Alle oppervlakken en objecten worden regelmatig gereinigd.
 • We maken gebruik van onze wegwerp bekers voor koffie, thee en water.

Met al deze maatregelen willen wij jullie een fijn en veilig gevoel geven tijden onze workshops. Heb je dus interesse in één van onze workshops prik dan nu een datum!